Logo Byczyny

Nabór wniosków w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu".

Byczyna, dnia 6 luty 2017 r.

OŚ.621.7.2016.AG   

 

 

OGŁOSZENIE

 BURMISTRZA BYCZYNY

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.

W ramach Programu mogą być dofinansowane następujące przedsięwzięcia:

  1. wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na nowoczesne o wyższej sprawności (EKO-PIEC);
  2. termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (EKO-TERM);
  3. wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych o niskiej sprawności energetycznej na nowoczesne o wyższej sprawności oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (EKO-DOM);
  4. zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (OZE).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów Programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl w zakładce Portal beneficjenta/Pożyczki dla osób fizycznych.

Dodatkowo, informacji udzielają pracownicy Zespołu Funduszy Europejskich:

EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM  77 45 67 873 wew. 116,117,108,148,147,123

OZE 77 45 67 891 wew. 103,150       

 

                                                                                                                                          Burmistrz Byczyny

                                                                                       /-/ Robert Świerczek