Logo Byczyny

Szanowni Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie

Szanowni Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Jana Zamojskiego w Byczynie

W dniu 11.01.2017 r. zostały ogłoszone dwa akty prawne :

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Przyjęte powyższymi ustawami zmiany przywracają strukturę szkół w Polsce sprzed 1999 roku. Wygaszane są gimnazja, a w ich miejsce powracają 8-klasowe szkoły podstawowe.

W związku z powyższym Burmistrz Byczyny planuje :

1. Włączenie do Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie i naukę uczniów:

- klas I-VI w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie, ul. Poznańska 6 (jak dotychczas);

- klas VII i VIII szkoły podstawowej w budynku obecnego gimnazjum przy ul. Borkowskiej 3 w Byczynie;

2. Przeniesienie uczniów Technikum w Polanowicach do budynku gimnazjum w Byczynie;

3. Pozostawienie Gimnazjum dla dorosłych w budynku w Polanowicach do wygaszenia gimnazjum i zagospodarowanie budynku w Polanowicach na inny cel społecznie użyteczny.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie z siedzibą w Byczynie, ul. Poznańska 6 uczy się 269 uczniów, od roku szkolnego 2017/2018 – 309 uczniów.

W przypadku gdyby szkoła podstawowa w Byczynie funkcjonowała jako szkoła samodzielna w budynku przy ul. Poznańskiej nie można byłoby uniknąć zmianowości. Część klas rozpoczynałaby naukę o godz. 8:00, jednak niektóre klasy rozpoczynałyby naukę o godz. 10:00 lub później. Nauka uczniów na zmiany jest bardzo niekorzystnym rozwiązaniem szczególnie dla uczniów dowożonych – dojeżdżających. Utrudnione byłoby funkcjonowanie świetlicy szkolnej, która według nauczycieli z PSP Byczyna już w chwili obecnej jest zbyt mała.
W przypadku udziału uczniów dojeżdżających w zajęciach pozalekcyjnych ich powrót do domu odbywałby się w godzinach późno popołudniowych, a nawet wieczornych. Ponadto część uczniów nie miałaby „swoich” klas musząc je dzielić z innymi.

Oferta dla uczniów klas VII- VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie to nowoczesny obiekt z pełnowymiarową halą sportową przy ul. Borkowskiej w Byczynie.

Budynek obecnego gimnazjum w Byczynie posiada 18 klas lekcyjnych, szatnie, gabinet pielęgniarki, świetlicę oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną.Przy gimnazjum funkcjonuje Orlik, a w bieżącym roku planowany jest remont stadionu miejskiego.

Włączenie do istniejącego Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie umożliwi uczniom naukę w komfortowych warunkach, pozwoli także na racjonalne wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli wygaszanego gimnazjum dla zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów całego Zespołu, przede wszystkim 8-klasowej szkoły podstawowej.

Wspólne funkcjonowanie placówek oświatowych w Byczynie tj. wygaszanego gimnazjum, szkoły podstawowej (klas VII i VIII) oraz technikum i/lub w przyszłości liceum w ramach jednego Zespołu, nie spowoduje zmian dla uczniów szkoły podstawowej, którzy w przypadku nie wprowadzania reformy trafiliby do pierwszych klas gimnazjum przy ul. Borkowskiej. Nie wpłynie również niekorzystnie na zmiany w życiu lokalnej społeczności.

W skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych wchodzi 6 typów szkół. Do Liceum Ogólnokształcącego oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nie udało się przeprowadzić naboru. Pozostałe szkoły wchodzące w skład Zespołu to :

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów z siedzibą w Byczynie, ul. Borkowska 3 z liczbą uczniów 213 uczniów, od 01.09.2017 r. – 126 uczniów,

oraz placówki w Polanowicach:

Gimnazjum dla dorosłych funkcjonujące w strukturze Ochotniczego Hufca Pracy z  42 uczniami, od 01.09.2017 r. – 23 uczniów,

Technikum – 50 uczniów, od 01.09.2017 r. – 57 uczniów (z planowaną klasą I – 20 uczniów),

Internat – 14 wychowanków (tylko uczniowie Gimnazjum dla dorosłych).

Od roku szkolnego 2017/2018 planowane jest przeniesienie Technikum z Polanowic do budynku Gimnazjum w Byczynie oraz utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzonym wychowaniem fizycznym w Byczynie.

W budynku Internatu w Polanowicach pozostałyby : Gimnazjum dla dorosłych - OHP, branżowa szkoła I stopnia oraz internat.

Reforma oświaty oraz sytuacja demograficzna - spadek liczby uczniów wymaga podjęcia działań zmierzających do optymalnego wykorzystania istniejącej bazy lokalowej – dydaktycznej i sportowej w Gminie Byczyna. Zapewnienia jak najlepszych warunków nauki dla uczniów klas VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie, a także ciągłości zatrudnienia nauczycieli wygaszanego gimnazjum. 

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek