Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na I cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego