Logo Byczyny

Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji i powołania Komisji ds.opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji i powołania Komisji ds.opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, Ochrony i promocji zdrowia oraz Turystyki i krajoznawstwa - PDFZarządzenie nr 26.pdf (1,13MB)