Logo Byczyny

Informacja dotycząca odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych w dniu 25 lutego 2017 roku