Logo Byczyny

Polsko-ukraińskiej współpracy ciąg dalszy

Wizyta młodzieży Polonii Ukraińskiej w ramach programu „Uczyć się z przeszłości dla przyszłości, ku pamięci przodków naszych” dobiegła końca, nasi goście – uroczyście pożegnani - szczęśliwie dotarli do swoich domów. Ale to nie koniec działań, a może dopiero dobry początek? Pierwszym sygnałem zza granicy były podziękowania dla organizatorów i osób wspomagających program. Potem ożył Internet: pozdrowienia, wymiana fotografii, wiadomości, ploteczek... To już pewne - zawarte znajomości trwają, owocują, rozwijają się. Program zaczyna żyć własnym życiem. Młodzież planuje wspólne zadania, a pośród nich najbardziej kuszące-wyjazd na Ukrainę. To realne, nawet bardzo możliwe. Rewizyta jest kolejnym zamierzeniem programu kontaktów młodzieży ukraińskiej pochodzącej z polskich rodzin z ich rówieśnikami z Byczyny.

W poniedziałek, 20 lutego, burmistrz Robert Świerczek i wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka wyrazili swoje podziękowania dla zespołu pracującego przy obsłudze przedsięwzięcia. Wraz z Nimi podziękowania wręczał Mirosław Mandryga, pomysłodawca i inicjator wizyty. Zebrani wyrazili chęć kontynuowania pomocy dla młodzieży z Ukrainy z rodzin o polskich korzeniach.  Deklarowali kolejne działania, konkretną pomoc i wsparcie. Cieszy fakt, że w trudnej nieraz rzeczywistości, pamiętamy o środowiskach, dla których Ojczyzna nie jest dana na co dzień.