Logo Byczyny

Uwaga! Upływa termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Uwaga! Uprzejmie przypominamy, że termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna upływa w piątek, 10 marca 2017 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data stempla).

Więcej informacji: http://www.byczyna.pl/5364/unieszkodliwianie-azbestu.html