Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 2 marca 2017 r., w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Byczynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 2 marca 2017 r., w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Byczynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.