Logo Byczyny

Szachy jako królewska dyscyplina sportowa. Mała dotacja - Gminny Uczniowski Klub Sportowy