Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie regulaminu pracy Komisji ds. oceny złozonych wniosków na dostacje celową

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie regulaminu pracy Komisji ds. oceny złożonych wniosków na dotacje celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków.  PDFZarzadzenie Nr 39_2017.pdf (1,23MB)