Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków na dotację celową

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. PDFZarzadzenie Nr 40_2017.pdf (209,13KB)