Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r., Sesja XXXVII, Kadencja VII

Uchwała Nr XXXVII/256/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Przekazano do realizacji: Referat  Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami  PDFUchwała Nr XXXVII_256_17.pdf (260,66KB)

Uchwała Nr XXXVII/257/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034.  PDFUchwała Nr XXXVII_257_17-WPF.pdf (718,88KB)

Uchwała Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. PDFUchwała Nr XXXVII_258_17 - Inkaso.pdf (70,79KB)

Uchwała Nr XXXVII/259/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2017.PDFUchwała Nr XXXVII_259_17-Zwierzeta.pdf (150,63KB)

Uchwała Nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego. PDFUchwała Nr XXXVII_260_17 - Meingokoki.pdf (68,52KB)

Uchwała Nr XXXVII/261/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Byczynie na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu wieży wraz z konstrukcją hełmu w zabytkowym kościele w Gołkowicach. PDFUchwała Nr XXXVII_261_17- Gołkowice.pdf (56,89KB)

Uchwała Nr XXXVII/262/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla państwa Krystyny i Andrzeja Janików wymianę okien na I piętrze budynku zabytkowego dworu w Biskupicach. PDFUchwała Nr XXXVII_262_17 - Biskupice.pdf (54,44KB)

Uchwała Nr XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Augustyna w Kostowie na wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w kościele pw. św. Augustyna w Kostowie.  PDFUchwała Nr XXXVII_263_17-Kostów.pdf (54,53KB)

Uchwała Nr XXXVII/264/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Byczyna na lata 2017-2023. PDFUchwała Nr XXXVII_264_17 LPR.pdf (1,89MB)

Uchwała Nr XXXVII/265/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne. PDFUchwała Nr XXXVII_265_17.pdf (76,03KB)

Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. PDFUchwała Nr XXXVII_266_17 - Rekrutacja.pdf (78,49KB)

Uchwała Nr XXXVII/267/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. PDFUchwała Nr XXXVII_267_17 - SIec.pdf (407,35KB)