Logo Byczyny

Dokumentacja przebiegu kontroli doraźnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach.

Dokumentacja przebiegu kontroli doraźnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach  w obszarze organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom potrzebującym wsparcia, z wyłączeniem zakresu podlegającego weryfikacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty PDFKontrola PSP Roszkowice.pdf (956,98KB)