Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

PDFZarządzenie Nr 174_2016.pdf (206,16KB)