Logo Byczyny

I nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z I naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf (405,84KB)