Logo Byczyny

Dokumentacja przebiegu kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w PSP w Byczynie

Dokumentacja przebiegu kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w PSP w Byczynie w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz regulacji wewnętrznych dotyczących załatwiania spraw. PDFKontrola w PSP Byczyna.pdf (693,58KB)