Logo Byczyny

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM CIĄGŁYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 15.05.2017r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie naborem ciągłym, będzie trwała do wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo procedura oceny wniosków oraz dalszy proces wsparcia zostanie rozpoczęty po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx

DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx

DOCXA.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx

DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx

DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx

DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx

DOCXB.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx

DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx

DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx

DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx

DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx

DOCX3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx

DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx

DOCX5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx

DOCX6 - umowa wsparcie finansowe.docx

DOCX7 - umowa wsparcie pomostowe.docx

DOCX8 - aneks.docx

DOCX9 - plan założenia PS.docx

DOCX10 - zestawienie towarow i usług.docx

DOCX11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx

DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx

DOCX13 - karta oceny formalnej.docx

DOCX14 - karta oceny merytorycznej.docx

XLSX15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx

DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx

DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx

DOCX18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx

DOCX19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx

DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx

DOCX21 - oświadczenie stosunek pracy.docx

DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx

DOCX23 - oświadczenie brak przesłanek.docx

DOCX24 - regulamin KOW.docx

DOCX25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx

DOCX26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx

DOCX27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx

Firmówka OWES:

DOCfirmowka-owes.doc