Logo Byczyny

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM CIĄGŁYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 15.05.2017r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie naborem ciągłym, będzie trwała do wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo procedura oceny wniosków oraz dalszy proces wsparcia zostanie rozpoczęty po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (266,77KB)

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx (1,90MB)

DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx (1,89MB)

DOCXA.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx (1,90MB)

DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx (109,11KB)

DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx (109,14KB)

DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx (108,14KB)

DOCXB.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx (105,87KB)

DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx (118,16KB)

DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx (342,83KB)

DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx (343,80KB)

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (349,73KB)

DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx (329,74KB)

DOCX3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx (332,34KB)

DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx (331,14KB)

DOCX5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx (329,35KB)

DOCX6 - umowa wsparcie finansowe.docx (350,82KB)

DOCX7 - umowa wsparcie pomostowe.docx (337,38KB)

DOCX8 - aneks.docx (328,56KB)

DOCX9 - plan założenia PS.docx (348,13KB)

DOCX10 - zestawienie towarow i usług.docx (330,11KB)

DOCX11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx (328,14KB)

DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (330,83KB)

DOCX13 - karta oceny formalnej.docx (338,90KB)

DOCX14 - karta oceny merytorycznej.docx (415,25KB)

XLSX15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx (94,47KB)

DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (329,44KB)

DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (329,97KB)

DOCX18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx (329,01KB)

DOCX19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx (328,42KB)

DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx (328,65KB)

DOCX21 - oświadczenie stosunek pracy.docx (328,23KB)

DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx (328,31KB)

DOCX23 - oświadczenie brak przesłanek.docx (328,32KB)

DOCX24 - regulamin KOW.docx (340,92KB)

DOCX25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx (326,42KB)

DOCX26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx (329,03KB)

DOCX27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx (335,30KB)

Firmówka OWES:

DOCfirmowka-owes.doc (338,50KB)