Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2017 r., Sesja XXXVIII, Kadencja VII

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.  PDFUchwała XXXVIII_268_17_Budżet.pdf (888,06KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017– 2034. PDFUchwała XXXVIII 269 17 WPF 28 04.Kopia.pdf (663,75KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/270/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.PDFUchwała XXXVIII_270_17_Bonifikata.pdf (68,89KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Polanowicach 92. PDFUchwała XXXVIII_271_17_Wyłączenie.pdf (68,84KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie PDFUchwała XXXVIII_272_17_Włączenie PSP.pdf (71,49KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/273/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat. PDFUchwała XXXVIII_273_17_Umowy Dzierżawy.pdf (70,64KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Byczyna PDFUchwała XXXVIII_274_17_Akcje.pdf (59,12KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie darowizny rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu PDFUchwała XXXVIII_275_17_Garaz.pdf (51,35KB)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała XXXVIII_276_Regulamin.pdf (109,46KB)