Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 14.10.2013 r.

          W dniu 14.10.2013r. (poniedziałek), o godz. 16 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025             

b ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

  Rady Miejskiej

    w Byczynie

Grzegorz Kapica