Logo Byczyny

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W DNIU 20 MAJA 2017