Logo Byczyny

II etap rekrutacji do projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego

Informujemy, że od dnia 30.09.2013 r. do 25.10.2013 r. do godziny 15.00 będzie trwał II nabór rekrutacyjny do projektu "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego" na otwarcie spółdzielni socjalnych.

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu w Polanowicach lub za pośrednictwem poczty, przesyłając bezpośrednio dokumentację na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.inkubator.byczyna.pl w zakładce Aktualności.