Logo Byczyny

Wyróżnienia dla gminy Byczyna

W czwartek, 17 października 2013 r. Maciej Tomaszczyk, Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Byczyny odebrał wyróżnienie dla Gminy Byczyna za wkład pracy w rozwój usług reintegracji społecznej i zawodowej, a także doskonalenie systemu legislacyjnego zatrudnienia socjalnego z okazji 10-lecia funkcjonowania ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rada Programowa Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej nadała Gminie Byczyna  miano Przyjaciela Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Dodatkowo Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej wyróżnił Gminę Byczyna za utworzenie w 2005 r. Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, które jest jednym z najdłużej działających podmiotów zatrudnienia socjalnego, osiągającym wspaniałe wyniki w tej dziedzinie, jak również we współpracy z innymi instytucjami przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu.

Ewa Bartosiewicz, zastępca Burmistrza Byczyny w tym dniu, tj. 17.10.2013 r. uczestniczyła w obchodach 15-lecia Euroregionu Pradziad w Prudniku. Gmina Byczyna jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad od 2006 r. Dzięki współpracy transgranicznej Czechy-Polska udało się gminie oraz Ośrodkowi Kultury w Byczynie zrealizować kilka dużych projektów, zwłaszcza związanych z rycerstwem, m.in. Przemarsz chorągwi rycerskiej z taborami pod Grunwald, Dzień czeski w grodzie, Promocję Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa i wiele innych.

Dzięki tej współpracy wpływamy na rozwój polsko-czeskiego pogranicza, na wzrost ruchu turystycznego, wzmocnienie wzajemnych kontaktów społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Podczas spotkania w Prudniku zostało m.in. omówione dotychczasowe wdrażanie POWT i przygotowanie do nowego okresu programowania, jak również przyjęta została Strategia na lata 2014-2020.