Logo Byczyny

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW do OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zmiany są uszczegółowione w poniższym pliku:

DOCXTabela zmian regulaminu i załączników.docx (19,06KB)

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (266,81KB)

Załączniki:

DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (344,64KB)

DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx (324,16KB)

DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx (323,38KB)

DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx (109,11KB)

DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx (109,14KB)

DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx (108,24KB)

DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx (118,60KB)

DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx (943,29KB)

DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx (944,44KB)