Logo Byczyny

Ogłaszamy nabór do warsztatu ogólnobudowlanego z projektu "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"

Prowadzony warsztat reintegracji zawodowej (warsztat ogólnobudowlany) z projektu "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II" finansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

Warsztat będzie trwał 5,5 miesiąca. Uczestnikom warsztatu ogólnobudowlanego, będzie wypłacane co miesięczne stypendium.

Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu i podjęcia pracy w warsztacie ogólnobudowlanym, udzielamy w pokoju nr 31 w Urzędzie Miejskim w Byczynie. Na miejscu istnieje możliwość napisania podania na warsztat.