Logo Byczyny

Dokumentacja przebiegu kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2015 przez Gminę Byczyna na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Mysia Wieża w Byczynie