Logo Byczyny

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 czerwca 2017 r. sesja XL, kadencja VII

 

UCHWAŁA NR XL/279/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2016 r PDFUchwała Nr XL_279_17 - Sprawozdanie.pdf (65,42KB)

UCHWAŁA NR XL/280/17  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE  z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok..PDFUchwała Nr XL_280_17 - Absolutorium.pdf (66,29KB)

UCHWAŁA NR XL/281/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na częściowe pokrycie kosztów dystrybutora wody pitnej dla dzieci.PDFUchwała Nr XL_281_17 - Dystrybutor.pdf (67,79KB)
 

UCHWAŁA NR XL/282/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. PDFUchwała Nr XL_282_17-Poradnia.pdf (67,55KB)
 

UCHWAŁA NR XL/283/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna.PDFUchwała Nr XL_283_17-Bilans.pdf (606,18KB)
 

Uchwała Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Byczyna na lata 2017-2022 PDFUchwała Nr XL_ 284_17_Strategia.pdf (902,26KB)

UCHWAŁA NR XL/285/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUchwała Nr XL_285_17_Budżet.pdf (859,72KB)

Uchwała Nr XL/286/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034 PDFUchwała Nr XL_286_17_WPF.pdf (862,93KB)
 

UCHWAŁA NR XL/287/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. PDFUchwała Nr XL_287_17-Pomnik.pdf (70,80KB)
 

UCHWAŁA NR XL/288/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat. PDFUchwała Nr XL_288_17-Dzierżawa.pdf (68,59KB)

UCHWAŁA NR XL/289/17 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Polanowicach. PDFUchwała Nr XL_289_17-Polanowice.pdf (68,25KB)