Logo Byczyny

Nabór na rozwijanie działalności gospodarczej

 Nabór na rozwijanie działalności gospodarczej

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

W ramach naboru zainteresowane osoby mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku. Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu
i utrzymaniu miejsc pracy. Przedsięwzięcie: 1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej,   1.2.2. Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach

Wnioski należy składać w okresie od dnia 26.06.2017r. do dnia 10.07.2017r. , do godz. 16:00.

Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy wynosi  200 000,00.

Więcej szczegółów pod linkiem: www.dotacje.dolinastobrawy.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

Tel. kom. 530 111 550

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl