Logo Byczyny

Wykaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy nr 87

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń (Ratusz, II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonej do dzierżawy, będący załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Byczyny
Nr 87/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

Wykaz został wywieszony dnia 11 lipca 2017 r. na okres 21 dni.

 

 

                                                                                     Burmistrz Byczyny

                                                                                                          /-/ Robert Świerczek

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy nr 87.pdf (170,41KB)