Logo Byczyny

Kontrola problemowa w Referacie Organizacyjnym i Oświaty oraz Referacie Finansowo - Księgowym UM w Byczynie w zakresie "Prawidłowości naliczania, przekazywania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli