Logo Byczyny

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierzawy nr 92

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń (Ratusz, II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonej do dzierżawy, będący załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Byczyny
Nr 92/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

Wykaz został wywieszony dnia 21 lipca 2017 r. na okres 21 dni.

 

 

                                                                                     Burmistrz Byczyny

                                                                                                          /-/ Robert Świerczek

PDFWykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy nr 92.pdf (604,92KB)