Logo Byczyny

Ogłoszenie VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Byczynie przy ul Borkowskiej działki od nr 274 -3 do 274 - 8