Logo Byczyny

INFORMACJA o możliwości składania wniosków na świadczenia wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.), jak również wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 listopad 2017 r. do 30 października 2018 r.) można składać od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP).
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną szczególnie osoby, które będą ubiegały się o świadczenie wychowawcze ( 500+) na 2 i kolejne dziecko. Przy składaniu wniosku elektronicznego należy dokładnie wypełnić wszystkie konieczne rubryki, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości konieczne będzie osobiste ich uzupełnienie bądź skorygowanie w tutejszym ośrodku.

Natomiast osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko, prawa do zasiłku rodzinnego oraz prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zachęcamy do składania wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na konieczność dokładnego ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia br., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października 2017 roku. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu br. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku br., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017r.
Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że prawo do świadczeń na nowy okres 2017/2018 jest zależne od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku później niż w październiku br. skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.