Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 122.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia ne 31/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie Budowa drogi w Ciecierzynie.

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 122.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia ne 31/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie Budowa drogi w Ciecierzynie.

PDFzarzadzenie Burmistrza Byczyny nr 45_2017.pdf (40,13KB)