Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Byczyna na rok 2017 oraz przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym