Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie (...)

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

 

PDFZarządzenie Nr 47_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2017 r..pdf (4,76MB)

 

http://www.duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2055/