Logo Byczyny

Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej

Karta_Usług2.jpeg

 Nazwa Usługi

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 Nazwa referatu 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

 Numer pokoju

25 

 Numer telefonu

 77-4134150 wew. 27

 Termin składania wniosku oraz załatwienia sprawy 

Tryb ustawowy to 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków sprawa załatwiana jest od ręki. O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostaje poinformowany przy składaniu zgłoszenia. 

            Opłaty         

Opłata skarbowa od wniosku o wydanie zezwolenia, w formie znaków skarbowych naklejonych na wniosku wynosi 5,00zł a od załączników 0,50 zł. Opłata skarbowa w formie znaków skarbowych za wydanie zaświadczenia 11,00 zł.

 Tryb odwoławczy 

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Byczyny w termienie7 dni. Zażalenie należy składać w Sekretariacie (I piętro pok. nr 19) tut. Urzędu. Opłata za wniesienie zażalenia wynosi 5,00 zł w formie znaków skarbowych naklejonych na dokumencie odwołania a od załączników 0,50 zł.

 Formularze 

Zgłoszenie może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej tut. Urzędu oraz Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 Podstawa Prawna

 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
z późn. zm.); Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532 z późn. zm.).

Uwagi 

Karty są aktualizowane 6 m-cy. 

Opracowała: Łucja Sotoła, data: 26.10.2005 r. 
Zatwierdził: Sekretarz Gminy Maciej Tomaszczyk, dnia: 28.10.2005 r.