Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Programu pomocy w latach 2017-2020 dłużnikom zajmującym lokale mieszkalne, lokale socjalne oraz tymczasowe pomieszczenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna

PDFZarządzenie Nr 12_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 25 stycznia 2017 roku.pdf (1,10MB)