Logo Byczyny

Dożynki Gminne w Kostowie

Było godnie, uroczyście i hucznie!  Na byczyńskie Dożynki Gminne przyjechał Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Samorząd Województwa Opolskiego wsparł środkami finansowymi Festyn wiejski w ramach XX-lecia Programu Odnowy Wsi.

Włodarze byczyńskiego grodu postanowili, że tegoroczne dożynki świętowane będą przez dwa dni. W sobotę uroczystość miała wymiar duchowy, do organizacji włączył się ks. proboszcz Dariusz Brylak, przygotowując popołudnie i wieczór w charakterze refleksji nad istotą modlitwy trudu i odpoczynku. Wieczorowi towarzyszyła muzyka, przy której bawili się młodzi i starsi. Tegoroczne dożynki wspaniale zgrały się czasowo z obchodami 90-lecia powtórnego założenia Parafii Świętego Augustyna w Kostowie, czyli parafialnym odpustem. Zasadnicza, oficjalna część Święta Plonów miała miejsce w niedzielę, 27 sierpnia. Barwny korowód dożynkowy podjechał pod świątynię w Kostowie, gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji rolników, oraz z okazji odpustu parafialnego. Następnie władze gminy, goście i społeczeństwo ruszyli w korowodzie ku stadionowi, gdzie odbyły się główne uroczystości dożynkowe.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciło wielu zacnych gości. Burmistrz Byczyny Robert Świerczek i wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka przywitali w Kostowie Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, Starostę Kluczborskiego Piotra Pośpiecha, Członka Zarządu Powiatu Jakuba Golińskiego, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Kluczborku Joannę Niedźwiedź, radnych Rady Miejskiej z Przewodniczącym Adamem Radomem, sołtysów, strażaków, policjantów, młodzież i całe społeczeństwo gminy przybyłe na uroczystość.

Najbardziej uroczystym momentem było wręczenie władzom symbolicznego bochna chleba, upieczonego z tegorocznych zbiorów. Uczynili to Starostowie Dożynkowi: Aldona Dudek i Seweryn Owczarek. Ten tradycyjny rytuał symbolizuje zaufanie do urzędujących władz i potwierdza wiarę w sprawiedliwy podział plonów.

Program obchodów dożynkowych zawierał długą listę atrakcji, konkursów i występów. Tradycyjnie już ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy na najładniejszą  dożynkową koronę/wieniec i najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego. W tym pierwszym, w szranki stanęło dziewięć sołectw: Paruszowice, Kochłowice, Miechowa, Nasale, Proślice, Jaśkowice, Biskupice, Roszkowice, Janówka. Komisja w składzie: Jadwiga Gierczyk, (przewodnicząca), Patrycja Zawadzka, Krzysztof Chojak, Emilia Michalska ARiMR, Magdalena Olender (członkowie) przyznała następujące nagrody:

I miejsce – sołectwo Paruszowice (nagroda – bon o wartości 600 zł)

II miejsca – sołectwa Roszkowice i Janówka (nagroda – bony o wartości 500 zł)

 III miejsca – Miechowa i Jaśkowice (nagroda – bony o wartości 400 zł)

Pozostałe sołectwa otrzymały równorzędne wyróżnienia i bony o wartości po 200 zł. do wykorzystania na dowolny zakup lub usługę na rzecz sołectwa.

W kategorii pojazdów korowodu dożynkowego komisja przyjęła następujące rozstrzygnięcie:

 I miejsce – sołectwo Roszkowice (nagroda – bon o wartości 600 zł)

II miejsca – sołectwa Gołkowice i Janówka (nagroda – bony o wartości 500 zł)

III miejsca – Miechowa i Jaśkowice (nagroda – bony o wartości 400 zł).

Nagrody w konkursach zostały ufundowane i wręczone przez burmistrza Roberta Świerczka i wiceburmistrz Katarzynę Zawadzką.

Gminnym Dożynkom Kostów`2017 towarzyszyło wiele atrakcji i bardzo bogaty program artystyczno-rozrywkowy. Swoje występy taneczne, wokalne, instrumentalne i teatralne zaprezentowały dzieci i młodzież z terenu gminy – przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, studia piosenki, świetlic wiejskich. Koncert dała orkiestra OSP Byczyna oraz zespoły wokalne Jarzębina i Miechowianki. Równolegle odbywał się w Kostowie Festyn wiejski w ramach XX-lecia Programu Odnowy Wsi, sfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach projektu odbył się konkurs kulinarny "Owoce i warzywa z naszych pól".

Gospodarze Dożynek: burmistrz Byczyny Robert Świerczek i wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka składają najserdeczniejsze podziękowania przedstawicielom władz wojewódzkich, powiatowych, radnym, za uświetnienie swą obecnością uroczystości Święta Plonów. Panu Marszałkowi Województwa Opolskiego za wsparcie i pomoc finansową.  Dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do organicacji tej uroczystości, wszystkim sponsorom uroczystości, ks. Proboszczowi parafii Kostów, przedstawicielom sołectw, strażakom, policji, pedagogom i młodzieży.

Nasze podziękowania kierujemy przede wszystkim do Rolników gminy Byczyna. To Wasz trud, praca i wysiłek sprawił, że możemy ze spokojem i nadzieją patrzeć w przyszłość. Dziękujemy!

Sponsorami tegorocznych Dożynek Gminnych byli:

 • Bank Spółdzielczy w Namysłowie
 • Bank Spółdzielczy w Wołczynie
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "FERMA-POL" Zalesie
 • Przedsiębiorstwo Rolne KOST-ROL Sp. Z o.o. Kostów
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe "MARCHEM" Smolarz i Czech Sp.j.
 • Przedsiębiorstwo JAK-POL Leszek Marciniszyn
 • Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku
 • Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Sarnowscy
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GRYCANPACK Marek Grycan
 • ELKOM-GAZ Aleksander Brewus
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu
 • Piekarnia FORYŚ
 • Eugeniusz Ciepiela Spółdzielnia Socjalna "MIÓD I WINO"
 • Gospodarstwo Rolne Czapor Roszkowice