Logo Byczyny

Kontrola problemowa w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Byczynie w zakresie "Zgodności z przepisami udzielania i rozliczenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Kontrola problemowa w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Byczynie w zakresie "Zgodności z przepisami udzielania i rozliczenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie dokumentacji dla dotacji przekazanych w latach 2015-2016 PDF20170905123709584.pdf (1,82MB)