Logo Byczyny

Budowa drogi w Ciecierzynie

PROW 2014 logotypy.jpeg

Nr projektu: R.U.DOW.1420.PR.40/2016
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 4 lipca 2016 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: 00033-65151-UM0800031/16
Koszt projektu wg. podpisanej umowy: 665.476,61 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 417.730 zł
Realizacja projektu: 2017-2018 r.

Całkowity koszt inwestycji na dzień 18 września 2019 r.: 617.521,84 zł

Opis projektu:

Projekt „Budowa drogi w Ciecierzynie” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zapewnienie możliwości rozwoju lokalnego w miejscowości Ciecierzyn poprzez budowę 755,55 metrowego odcinka drogi w centrum wsi.

Zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie to:

- koszty inwestycyjne na które składają się: roboty budowlane branży drogowej w zakresie budowy drogi oraz roboty budowlane branży elektrycznej w zakresie uzupełnienia istniejącego oświetlenia i dobudowy nowych punktów świetlnych.

- koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, nadzór autorski.

Wykonawca robót budowlanych: PHU LARIX Sp z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

Nadzór inwestorski pełnił: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała Os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno.

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Usługi Projektowe „TRASA” Andrzej Dunaj ul. Żeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork.

Lokalizacja inwestycji:

Droga Ciecierzyn mapa inwestycji.jpeg

Dokumentacja zdjęciowa:

Przed realizacją:

 

Realizacja:
- lipiec 2017 r.:

 

- sierpień 2017 r.:

 

- wrzesień 2017.: