Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Byczyny w dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomosci stanowiących Mienie Komunalne Gminy Byczyna.

PDFZarządzenie Nr 54_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku.pdf (107,78KB)