Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

 

PDFZarządzenie Nr 104_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku (...).pdf (21,95MB)