Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ufp (...)

Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ufp, za pierwsze półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

 

PDFZarządzenie Nr 105_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (...).pdf (5,65MB)