Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Byczynie (...)

Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

 

PDFZarządzenie Nr 106_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (...).pdf (1,49MB)