Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 102A/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie wprowadzenia zasad zwrotu kosztu przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków...

Zarządzenie Nr 102A/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie wprowadzenia zasad zwrotu kosztu przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację  obowiązku szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki  przez rodziców lub opiekunów prawnych   PDFZarzadznie Nr 102A_2017.pdf (3,62MB)