Logo Byczyny

Nowa droga w Ciecierzynie

W poniedziałek, 18 września 2017 r. dokonaliśmy oficjalnego otwarcia wybudowanej drogi w Ciecierzynie.

Projekt pn. „Budowa drogi w Ciecierzynie” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było zapewnienie możliwości rozwoju lokalnego w miejscowości Ciecierzyn poprzez budowę 755,55 metrowego odcinka drogi w centrum wsi.

Zadania w ramach wniosku o dofinansowanie obejmowały: koszty inwestycyjne na które składają się: roboty budowlane branży drogowej w zakresie budowy drogi oraz roboty budowlane branży elektrycznej w zakresie uzupełnienia istniejącego oświetlenia i dobudowy nowych punktów świetlnych, jak również koszty ogólne tj.: opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, nadzór autorski.

Wykonawcą robót budowlanych drogi była firma LARIX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

Nadzór inwestorski pełniła firma: Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała z siedzibą w Kępnie.

Autorem Dokumentacji i nadzór autorski pełniła firma: Usługi Projektowe „TRASA” Andrzej Dunaj z Kluczborka.

Koszty całkowite inwestycji na dzień 18.09.2017 r. wyniosły: 617.521,84 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wg. podpisanej umowy ma wynieść: 417.730,00 zł.

Na uroczystości oficjalnego otwarcia obecni byli: Burmistrz Byczyny - Robert Świerczek, Wiceburmistrz Byczyny Katarzyna Zawadzka, Prezes Larix Spółka z o.o. – Janusz Sowa, autor dokumentacji technicznej - Andrzej Dunaj, Przewodniczący Rady Miejskiej w  Byczynie - Adam Radom, Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie - Damian Gocejna, Wykonawca robót elektrycznych - Jacek Sumara, Inspektor Nadzoru Inwestycji - Daniel Mrugała, Sołtys wsi Ciecierzyn Paweł Grygier, mieszkańcy wsi Ciecierzyn oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w  Byczynie odpowiedzialni za  przebieg i realizację projektu.

Po uroczystym przecięciu wstęgi należało sprawdzić czy droga nadaje się do użytku, dlatego specjaliści zdecydowali się na „jazdę próbną” rowerami. Jak najbardziej droga spełnia wszelkie wymogi, parametry techniczne i ulepszy życie mieszkańcom Ciecierzyna.

Po części oficjalnej sołtys Ciecierzyna zaprosił wszystkich zebranych na słodki poczęstunek przygotowany w świetlicy wiejskiej.