Logo Byczyny

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego

OWES.png

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego"

Nr projektu: RPOP.08.03.00-16-003/15

Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 06 lipca 2016r.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.08.03.00-16-0003/15-00

Koszt projektu (Partnera – Gminy Byczyna): 2.321.404,51 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: 2.183.026,11 zł

Realizacja projektu: 01.11.2015-31.10.2018

Opis projektu:

Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Lidera jak i Partnerów wniosku w zakresie wsparcia i rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w regionie północnym województwa opolskiego. Liderem projektu jest PROFES Spółdzielnia Socjalna, a Partnerami: Gmina Byczyna, Powiat Kluczborski oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA.

OWES prowadzi następujące zadania:

- wsparcie finansowa na tworzenie nowych miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej;
w  naborach będzie przyznawane wsparcie inwestycyjne i pomostowe,
- świadczenie usług wsparcie Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych zgadnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES),
- reintegracja zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników Przedsiębiorstw Społecznych poprzez organizację szkoleń i doradztwa.

Dzięki realizacji projektu do tej pory zostały wsparte następujące spółdzielnie socjalne:

  1. Spółdzielnia Socjalna „KORNIK” – otrzymała 20.000,00zł. Istnieje na rynku od 2014r., utworzyła się w ramach projektu: „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”. Spółdzielnia zajmuje się produkcją mebli – stelaży tapicerskich, które produkowane są według dostarczonych wzorów. Spółdzielnia Socjalna dzięki utworzonemu miejscu pracy rozszerzyła swoją działalność o produkcję łóżek z płyty meblowej, a także oferowane produkty tj. stelaże meblowe zostaną ulepszone , dzięki zastosowaniu zakupionej maszyny – okleiniarki prostoliniowej.
  2. Spółdzielnia Socjalna GRÓD – otrzymała 40.000,00zł. Funkcjonuje od końca 2009r. Prowadzi usługi edukacyjne, hotelowe i gastronomiczne. Spółdzielnia poprzez utworzenie 2 nowych miejsca pracy i otrzymanie dotacji rozszerzyła swoją dotychczasową działalność o kuchnię i przygotowywanie dań gorących.
  3. Spółdzielnia Socjalna „Las Vegas” – 80.000,00zł. Działa od 2010r., została utworzona w ramach projektu: „Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim”.  Prowadzi działania związane z gospodarką leśną: pozyskiwanie drewna, zrywka drewna, pielęgnacja gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, melioracje agrotechniczne, ochrona lasu, a także Spółdzielnia prowadzi sprzedaż drewna opałowego.
  4. Spółdzielnia Socjalna UNIKO – 120.000,00zł. Zajmuje się wytwarzaniem produktów takich jak: kołnierze z folii paro-przepuszczalnej do wyłazów i okien dachowych, plandek na przyczepy i maszyny rolnicze.
  5. Spółdzielnia Socjalna „Ad Metam” – 120.000,00zł. Zajmuje się odbiorem odpadów tworzyw sztucznych, makulatury i szkła z gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, firm i na zlecenie gmin, a także następnym rodzajem usługi jest niszczenie dokumentów pozyskanych od przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
  6. MUZA Spółdzielnia Socjalna – 60.000,00zł. Zajmuje się produkcją ław do pianin i fortepianów, oprawą muzyczną imprez okolicznościowych, nagłośnieniem imprez okolicznościowych, oświetleniem występów artystycznych. Kolejną ofertą jest świadczenie usług cateringowych na imprezach masowych (festyny, imprezy okolicznościowe).
  7. Spółdzielnia Socjalna „Miód i Wino” – 80.000,00zł. Zajmuje się obsługą punktu gastronomicznego w Byczynie, lokalem jest dawny Spichlerz, wprowadzone w restauracji menu jest w klimacie historycznym, które wpisuje się w kulturę Byczyny.
  8. Eko-Brand Spółdzielnia Socjalna – 120.000,00zł. Prowadzi działania związane z prowadzeniem skupu surowców wtórnych (metali kolorowych) oraz zajmuje się ich przetwarzaniem i dalszym obrotem. Podmiot zajmuje się także świadczeniem usług związanych z użycie sprzętu ciężkiego np. koparki, dzięki którym będą możliwe takie działania jak: demontaż hal, kopanie stawów, rowów.
  9. 3Kultury Spółdzielnia Socjalna – 60.000,00zł, będzie prowadziła sklepik z wyrobami i przedmiotami związanymi ze sztuką. Prowadzi także zajęcia takie jak: warsztaty rękodzielnicze, szycia na maszynie, fotografii, pisania ikon, tworzenia ceramiki, robótek ręcznych, design dziecięcego. Kolejnym działaniem będzie prowadzenie lekcji języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Łączna kwota wsparcia – 700.000,00zł

W/w Spółdzielnie Socjalne otrzymują miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 800,00zł na osobę. Łączna kwota wsparcia pomostowego dla obecnie wpieranych 9 przedsiębiorstw społecznych – 168.000,00zł.

Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonych kontroli:

Spółdzielnia Socjalna KORNIK:

DSC_0631.jpeg

Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS:

DSC_0648.jpeg

DSC_0653.jpeg

DSC_0658.jpeg

Spółdzielnia Socjalna MIÓD I WINO:

 

Spółdzielnia Socjalna MUZA:

IMG_20170706_133722.jpeg

IMG_20170706_134124.jpeg

IMG_20170706_134147.jpeg

Spółdzielnia Socjalna UNIKO: