Logo Byczyny

"Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"

8.2.png

Projekt „Twoje życie- nasza wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu: RPOP.08.02.00-16-022/15

Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 05 maja 2016r.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.08.02.00-16-0022/15-00

Koszt projektu (Partnera – Gminy Byczyna): 1.324.380,00 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: 1.258.970,00 zł

Realizacja projektu: 01.05.2016 – 31.12.2018

Nabór do projektu zostaje prowadzony do warsztatów, na których odbywa się trening pracy pod okiem instruktora zawodu. Na potrzeby realizacji zajęć zakupiony zostaje sprzęt oraz materiały służące do praktycznej nauki oraz zdobycia trwałych umiejętności i wiedzy wykorzystywanej w przyszłości. Zajęcia reintegracji zawodowej odbywają się przez okres 5,5 miesiąca w następujących warsztatach:

 • warsztat pielęgnacji terenów zielonych, uczestnicy zapoznają się z obsługą i doborem maszyn oraz urządzeń odpowiednich do pielęgnacji terenów zielonych; wykonują czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów Gminy Byczyna
  • I edycja  – VII-XII 2016: 5 osób
  • II edycja – IV-X 2017: 8 osób
 • warsztat stolarski, uczestnicy zapoznają się z obsługą i doborem maszyn do obróbki drewna i wykonywania drewnianych przedmiotów
  • I edycja  – VII-XII 2016: 5 osób
  • II edycja – VII-XII 2017: 6 osób
 • warsztat krawiecki, , uczestnicy zapoznają się przede wszystkim z obsługą maszyn krawieckich, uczą się szycia i wykonywania przedmiotów z różnego rodzaju tkanin, poznają techniki krawieckie oraz zasady współpracy w grupie, włożony trud i pomysłowość przynoszą efekty w postaci różnego rodzaju przedmiotów promocyjnych
  • I edycja  – IV-X 2017: 5 osób
 • warsztat rękodzieła artystycznego, uczestnicy zapoznają się przede wszystkim z obsługą urządzeń potrzebnych do wykonania pomysłowych, ręcznie robionych przedmiotów, promujących Gminę Byczyna w sposób ukazujący potencjalnemu odbiorcy połączenia piękna z prostotą wykonania
  • I edycja  – IV-X 2017: 5 osób
 • warsztat ogólnobudowlany, uczestnicy zapoznają się z obsługą i doborem maszyn oraz urządzeń odpowiednich do wykonywania czynności budowlanych, aktywizacja uczestników warsztatów odbywać się będzie na terenie i budynkach użyteczności publicznej

Osoby przystępujące do projektu obowiązkowo przechodzą spotkanie z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Spotkania te pozwalają na określenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego z uczestników projektu oraz przyczyniają się do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększenia motywacji do jej znalezienia.

Zdjęcia z warsztatu pielęgnacji terenów zielonych: