Logo Byczyny

Uchwała Nr XLV 330 09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2009r. w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.