Logo Byczyny

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- VIII nabór”

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z NFOŚiGW  w Warszawie  oraz WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- VIII nabór”.

 

Burmistrz Byczyny informuje, że Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - VIII nabór”.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 77 046,88 zł z czego dofinansowanie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosło 61 155,32 zł, a wkład własny Gminy Byczyna 15 891,56 zł

 

                        Burmistrz Byczyny

             /-/ Robert Świerczek